FLEXIBEL BEMANNING

- Kvalificerad arbetskraft för alla tillfällen! -

PERSONALUTHYRNING
ANPASSAD FÖR ER

Att hyra in personal från oss är en effektiv och flexibel lösning, på kort varsel kan vi hjälpa er med både längre och kortare bemanningslösningar. Vi på Cleverex Bemanning har stor erfarenhet och expertis av personaluthyrning, vår kvalitetssäkrade bemanningsprocess säkerställer att vi snabbt kan erbjuda kompetent och pålitlig personal anpassade efter era behov.

SNABB OCH KVALITETSSÄKRAD BEMANNING

Personalbehovet kan variera beroende på omständigheter som arbetstoppar, säsongsbaserade behov, vikariebehov, föräldraledighet, sjukfrånvaro, semestrar o.s.v. Vi på Cleverex Bemanning kan täcka upp för era personalbehov oavsett om ni är i behov av en akut bemanning eller en långsiktigare lösning. Vi erbjuder kvalificerad arbetskraft inom tjänstemannasektorn, även inom yrkesområden där det råder stor kompetensbrist.

NÄR PASSAR DET ATT ANVÄNDA
SIG AV BEMANNING?

Bemanning lämpar sig bäst när ni har ett temporärt personalbehov att lösa eller om ert behov av arbetskraft varierar mycket under olika perioder. Vi hjälper er att enkelt hyra in den kompetensen ni behöver, när ni behöver den. Självklart driver vi hela rekryteringsprocessen så att ni kan fokusera på kärnverksamheten.

FLEXIBELT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

Bemanning är en kostnadseffektiv och flexibel lösning, där ni helt enkelt hyr in personal under den period eller de uppdrag som det behövs. Ni betalar bara för konsultens arbetade timmar, eftersom vi står för arbetsgivaransvaret och ansvarar för bland annat försäkringar, semester och sjukersättning. Som kund hos oss behöver ni inte oroa er för några oväntade kostnader, utan ni får en tydlig överblick över prisbilden under hela perioden.

BEMANNING ÄR TIDSEFFEKTIVT

För många företag är rekrytering en kostsam och tidskrävande process, då det krävs stor noggrannhet för en lyckad rekrytering. Att överlåta rekryteringsprocessen till oss på Cleverex Bemanning gör att ni kan spara tid och lägga fokus på kärnverksamheten samtidigt som ni kan känna er trygg i en tillsättning av högsta kvalitet. När konsulten väl är på plats behöver ni inte heller spendera tid på lönehantering och annan administration, eftersom vi står för arbetsgivaransvaret och sköter detta åt er.

VI STÅR FÖR ARBETSGIVARANSVARET

Vi tar hela arbetsgivaransvaret när ni hyr personal från Cleverex Bemanning. Det innebär att konsulten är anställd hos oss på Cleverex Bemanning och att vi betalar lön, sociala avgifter och övriga kostnader. Vi säkerställer även att kollektivavtalen efterföljs och att både ni och konsulten är nöjda.

SNABB OCH KVALITETSSÄKRAD BEMANNING

Personalbehovet kan variera beroende på omständigheter som arbetstoppar, säsongsbaserade behov, vikariebehov, föräldraledighet, sjukfrånvaro, semestrar o.s.v. Vi på Cleverex Bemanning kan täcka upp för era personalbehov oavsett om ni är i behov av en akut bemanning eller en långsiktigare lösning. Vi erbjuder kvalificerad arbetskraft inom tjänstemannasektorn, även inom yrkesområden där det råder stor kompetensbrist.

NÄR PASSAR DET ATT ANVÄNDA SIG AV BEMANNING?

Bemanning lämpar sig bäst när ni har ett temporärt personalbehov att lösa eller om ert behov av arbetskraft varierar mycket under olika perioder. Vi hjälper er att enkelt hyra in den kompetensen ni behöver, när ni behöver den. Självklart driver vi hela rekryteringsprocessen så att ni kan fokusera på kärnverksamheten.

FLEXIBELT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

Bemanning är en kostnadseffektiv och flexibel lösning, där ni helt enkelt hyr in personal under den period eller de uppdrag som det behövs. Ni betalar bara för konsultens arbetade timmar, eftersom vi står för arbetsgivaransvaret och ansvarar för bland annat försäkringar, semester och sjukersättning. Som kund hos oss behöver ni inte oroa er för några oväntade kostnader, utan ni får en tydlig överblick över prisbilden under hela perioden. 

BEMANNING ÄR TIDSEFFEKTIVT

För många företag är rekrytering en kostsam och tidskrävande process, då det krävs stor noggrannhet för en lyckad rekrytering. Att överlåta rekryteringsprocessen till oss på Cleverex Bemanning gör att ni kan spara tid och lägga fokus på kärnverksamheten samtidigt som ni kan känna er trygg i en tillsättning av högsta kvalitet. När konsulten väl är på plats behöver ni inte heller spendera tid på lönehantering och annan administration, eftersom vi står för arbetsgivaransvaret och sköter detta åt er.

VI STÅR FÖR ARBETSGIVARANSVARET

Vi tar hela arbetsgivaransvaret när ni hyr personal från Cleverex Bemanning. Det innebär att konsulten är anställd hos oss på Cleverex Bemanning och att vi betalar lön, sociala avgifter och övriga kostnader. Vi säkerställer även att kollektivavtalen efterföljs och att både ni och konsulten är nöjda.

Är ni i behov av att hyra eller anställa ny personal?

Är ni i behov av att hyra eller anställa ny personal?