REKRYTERING

- Rätt medarbetare på rätt plats -

SKRÄDDARSYDDA PERSONALLÖSNINGAR

Rätt medarbetare på rätt plats är den viktigaste tillgången för de flesta
företag. Varje medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för
verksamhetens tillväxt och utveckling. Men att rekrytera nya medarbetare
kan upplevas både svårt, tidskrävande och kan bli kostsamt om det blir
fel. Vi på Cleverex Bemanning har stor erfarenhet och expertis av alla olika
personallösningar inom tjänstemannasektorn, genom vår kvalitetssäkrade
rekryteringsprocess säkerställer vi att ni får rätt person på rätt plats.

SKRÄDDARSYDDA PERSONALLÖSNINGAR

Rätt medarbetare på rätt plats är den viktigaste tillgången för de flesta företag. Varje medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för verksamhetens tillväxt och utveckling. Men att rekrytera nya medarbetare kan upplevas både svårt, tidskrävande och kan bli kostsamt om det blir fel. Vi på Cleverex Bemanning har stor erfarenhet och expertis av alla olika personallösningar inom tjänstemannasektorn, genom vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess säkerställer vi att ni får rätt person på rätt plats.

VI HJÄLPER ER REKRYTERA RÄTT

En rekrytering handlar om så mycket mer än att enbart fylla en vakant tjänst. Det innebär också en möjlighet för ert företaget att kunna utvecklas, nå nya mål och få in nya synsätt och erfarenheter på arbetsplatsen. En rekrytering går inte enbart ut på att hitta kandidaten med högst kompetens, utan den som är bäst lämpad för den aktuella tjänsten. Det är viktigt att personen passar in i företagskulturen, bland de andra medarbetarna och samtidigt kan bidra till verksamhetens utveckling. Det är just det som vi på Cleverex Bemanning är experter på, vi ser till att kandidaten matchar med er företagskultur, har den kompetens ni söker och ambitionen och drivet att utvecklas. Vi förstår det affärsmässiga samtidigt som vi ser till hela människan och dess styrkor, kompetenser och personlighet. På så sätt skapar vi möjligheter för både företag och människor att växa.

NÄR LÄMPAR DET SIG
ATT REKRYTERA?

Rekrytering lämpar sig bäst  när ni behöver tillgodose ett långsiktigt personalbehov. Saknar ni tiden, kunskapen eller är osäkra på vilken kompetens ni egentligen söker så kan våra rekryteringsspecialister hjälp er med hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys och kravprofil till att kandidaten är på plats hos er.

KANDIDATER AV HÖGSTA KVALITET

Det råder hård konkurrens om att hitta rätt personal på dagens arbetsmarknad. Många olika aktörer slåss om de kompetenta förmågorna och att hitta rätt person är både tids och kunskapskrävande. Vi på Cleverex Bemanning har både erfarenheten, engagemanget och kontakterna för att hitta och knyta till oss de högt eftertraktade kompetenserna. Med oss kan ni känna er trygga i att vi levererar tillsättningar av högsta kvalitet.

VI HJÄLPER ER REKRYTERA RÄTT

En rekrytering handlar om så mycket mer än att enbart fylla en
vakant tjänst. Det innebär också en möjlighet för ert företaget att
kunna utvecklas, nå nya mål och få in nya synsätt och erfarenheter
på arbetsplatsen. En rekrytering går inte enbart ut på att hitta
kandidaten med högst kompetens, utan den som är bäst lämpad
för den aktuella tjänsten. Det är viktigt att personen passar in i
företagskulturen, bland de andra medarbetarna och samtidigt
kan bidra till verksamhetens utveckling. Det är just det som vi
på Cleverex Bemanning är experter på, vi ser till att kandidaten
matchar med er företagskultur, har den kompetens ni söker och
ambitionen och drivet att utvecklas. Vi förstår det affärsmässiga
samtidigt som vi ser till hela människan och dess styrkor,
kompetenser och personlighet. På så sätt skapar vi möjligheter för
både företag och människor att växa.

NÄR LÄMPAR DET SIG ATT REKRYTERA?

Rekrytering lämpar sig bäst när ni behöver tillgodose ett långsiktigt
personalbehov. Saknar ni tiden, kunskapen eller är osäkra på vilken
kompetens ni egentligen söker så kan våra rekryteringsspecialister
hjälp er med hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys och
kravprofil till att kandidaten är på plats hos er.

KANDIDATER AV HÖGSTA KVALITET

Det råder hård konkurrens om att hitta rätt personal på dagens arbetsmarknad. Många olika aktörer slåss om de kompetenta förmågorna och att hitta rätt person är både tidsoch kunskapskrävande. Vi på Cleverex Bemanning har både erfarenheten, engagemanget och kontakterna för att hitta och knyta till oss de högt eftertraktade kompetenserna. Med oss kan ni känna er trygga i att vi levererar tillsättningar av högsta kvalitet.

VÅR REKRYTERINGSPROCESS

FÖRDOMSFRI REKRYTERING

Vi använder oss av en kompetensbaserad rekryteringsprocess, vilket främjar fördomsfri rekrytering. Denna metod minimerar det subjektiva tyckandet och fokuserar istället uteslutande på de personliga kompetenser som tjänsten kräver. Vår rekryteringsprocess bygger på aktuell forskning, erfarenhet, moderna verktyg, engagemang och välbeprövade metoder, vilket gör att vi effektivt kan hitta de bästa kandidaterna för just er. Vi utgår från rekryteringsstegen nedan, men skräddarsyr självklart hela processen utifrån era önskemål och behov.

FÖRDOMSFRI REKRYTERING

Vi använder oss av en kompetensbaserad rekryteringsprocess, vilket
främjar fördomsfri rekrytering. Denna metod minimerar det subjektiva
tyckandet och fokuserar istället uteslutande på de personliga kompetenser
som tjänsten kräver. Vår rekryteringsprocess bygger på aktuell forskning,
erfarenhet, moderna verktyg, engagemang och välbeprövade metoder, vilket
gör att vi effektivt kan hitta de bästa kandidaterna för just er. Vi utgår från
rekryteringsstegen nedan, men skräddarsyr självklart hela processen utifrån
era önskemål och behov.