REKRYTERING

- Rätt medarbetare på rätt plats -

SKRÄDDARSYDDA PERSONALLÖSNINGAR

Rätt medarbetare på rätt plats är den viktigaste tillgången för de flesta
företag. Varje medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för
verksamhetens tillväxt och utveckling. Men att rekrytera nya medarbetare
kan upplevas både svårt, tidskrävande och kan bli kostsamt om det blir
fel. Vi på Cleverex Bemanning har stor erfarenhet och expertis av alla olika
personallösningar inom tjänstemannasektorn, genom vår kvalitetssäkrade
rekryteringsprocess säkerställer vi att ni får rätt person på rätt plats.

SKRÄDDARSYDDA PERSONALLÖSNINGAR

Rätt medarbetare på rätt plats är den viktigaste tillgången för de flesta företag. Varje medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för verksamhetens tillväxt och utveckling. Men att rekrytera nya medarbetare kan upplevas både svårt, tidskrävande och kan bli kostsamt om det blir fel. Vi på Cleverex Bemanning har stor erfarenhet och expertis av alla olika personallösningar inom tjänstemannasektorn, genom vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess säkerställer vi att ni får rätt person på rätt plats.

VI HJÄLPER ER REKRYTERA RÄTT

En rekrytering handlar om så mycket mer än att enbart fylla en vakant tjänst. Det innebär också en möjlighet för ert företaget att kunna utvecklas, nå nya mål och få in nya synsätt och erfarenheter på arbetsplatsen. En rekrytering går inte enbart ut på att hitta kandidaten med högst kompetens, utan den som är bäst lämpad för den aktuella tjänsten. Det är viktigt att personen passar in i företagskulturen, bland de andra medarbetarna och samtidigt kan bidra till verksamhetens utveckling. Det är just det som vi på Cleverex Bemanning är experter på, vi ser till att kandidaten matchar med er företagskultur, har den kompetens ni söker och ambitionen och drivet att utvecklas. Vi förstår det affärsmässiga samtidigt som vi ser till hela människan och dess styrkor, kompetenser och personlighet. På så sätt skapar vi möjligheter för både företag och människor att växa.

NÄR LÄMPAR DET SIG
ATT REKRYTERA?

Rekrytering lämpar sig bäst  när ni behöver tillgodose ett långsiktigt personalbehov. Saknar ni tiden, kunskapen eller är osäkra på vilken kompetens ni egentligen söker så kan våra rekryteringsspecialister hjälp er med hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys och kravprofil till att kandidaten är på plats hos er.

KANDIDATER AV HÖGSTA KVALITET

Det råder hård konkurrens om att hitta rätt personal på dagens arbetsmarknad. Många olika aktörer slåss om de kompetenta förmågorna och att hitta rätt person är både tids och kunskapskrävande. Vi på Cleverex Bemanning har både erfarenheten, engagemanget och kontakterna för att hitta och knyta till oss de högt eftertraktade kompetenserna. Med oss kan ni känna er trygga i att vi levererar tillsättningar av högsta kvalitet.

VI HJÄLPER ER REKRYTERA RÄTT

En rekrytering handlar om så mycket mer än att enbart fylla en
vakant tjänst. Det innebär också en möjlighet för ert företaget att
kunna utvecklas, nå nya mål och få in nya synsätt och erfarenheter
på arbetsplatsen. En rekrytering går inte enbart ut på att hitta
kandidaten med högst kompetens, utan den som är bäst lämpad
för den aktuella tjänsten. Det är viktigt att personen passar in i
företagskulturen, bland de andra medarbetarna och samtidigt
kan bidra till verksamhetens utveckling. Det är just det som vi
på Cleverex Bemanning är experter på, vi ser till att kandidaten
matchar med er företagskultur, har den kompetens ni söker och
ambitionen och drivet att utvecklas. Vi förstår det affärsmässiga
samtidigt som vi ser till hela människan och dess styrkor,
kompetenser och personlighet. På så sätt skapar vi möjligheter för
både företag och människor att växa.

NÄR LÄMPAR DET SIG ATT REKRYTERA?

Rekrytering lämpar sig bäst när ni behöver tillgodose ett långsiktigt
personalbehov. Saknar ni tiden, kunskapen eller är osäkra på vilken
kompetens ni egentligen söker så kan våra rekryteringsspecialister
hjälp er med hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys och
kravprofil till att kandidaten är på plats hos er.

KANDIDATER AV HÖGSTA KVALITET

Det råder hård konkurrens om att hitta rätt personal på dagens arbetsmarknad. Många olika aktörer slåss om de kompetenta förmågorna och att hitta rätt person är både tidsoch kunskapskrävande. Vi på Cleverex Bemanning har både erfarenheten, engagemanget och kontakterna för att hitta och knyta till oss de högt eftertraktade kompetenserna. Med oss kan ni känna er trygga i att vi levererar tillsättningar av högsta kvalitet.

BEHÖVER NI HJÄLP ATT REKRYTERA?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan

VÅR REKRYTERINGSPROCESS

FÖRDOMSFRI REKRYTERING

Vi använder oss av en kompetensbaserad rekryteringsprocess, vilket främjar fördomsfri rekrytering. Denna metod minimerar det subjektiva tyckandet och fokuserar istället uteslutande på de personliga kompetenser som tjänsten kräver. Vår rekryteringsprocess bygger på aktuell forskning, erfarenhet, moderna verktyg, engagemang och välbeprövade metoder, vilket gör att vi effektivt kan hitta de bästa kandidaterna för just er. Vi utgår från rekryteringsstegen nedan, men skräddarsyr självklart hela processen utifrån era önskemål och behov.

FÖRDOMSFRI REKRYTERING

Vi använder oss av en kompetensbaserad rekryteringsprocess, vilket
främjar fördomsfri rekrytering. Denna metod minimerar det subjektiva
tyckandet och fokuserar istället uteslutande på de personliga kompetenser
som tjänsten kräver. Vår rekryteringsprocess bygger på aktuell forskning,
erfarenhet, moderna verktyg, engagemang och välbeprövade metoder, vilket
gör att vi effektivt kan hitta de bästa kandidaterna för just er. Vi utgår från
rekryteringsstegen nedan, men skräddarsyr självklart hela processen utifrån
era önskemål och behov.

Kravprofil
Annonsering
Databassökning
CV-granskning
Telefonintervju
Djupintervju
Urval/tester
Referenstagning
Presentationav slutkandidat
Kundintervjuer
Anställning
Uppföljning
Kravprofil

Inledningsvis kartlägger vi varje kunds specifika behov och de viktigaste kraven för tjänsten. Behovsanalysen och kravprofilen utgör grunden för hela rekryteringsprocessen, här konkretiseras vilken profil ni söker, underlag för annonsering och kommande intervjuer, krav på kompetenser och erfarenheter samt vilken värdegrund som lämpar sig för aktuell tjänst och företag. Vi lägger stor vikt på en noggrann och detaljerad kravprofil, då det tydliggör och gör det enklare att hitta rätt person samt ger kandidaten en klarare bild av tjänsten.

Annonsering

Med behovsanalysen och kravprofilen som underlag utformar vi en tydlig jobbannons med klara krav gällande kompetens och värderingar. Vi ser sedan till att annonsen exponeras på rätt sätt och via lämpliga kanaler. Vi annonserar bland annat på de största jobbsajterna, via sociala medier och andra digitala plattformar samt via egna och externa nätverk.

Databassökning

Därefter arbetar vi med att söka fram potentiella kandidater via våra databaser och nätverk, där vi matchar kandidater med aktuell kravprofil. 

CV-granskning

Efter att samtliga ansökningar granskats gör vi ett första urval. Kandidaternas cv:n och personliga brev matchas mot aktuell kravprofil och de intressantaste kandidaterna väljs ut för en första telefonintervju.

Telefonintervju

De mest intressanta kandidaterna som matchar kravprofilen bäst väljs ut för en första telefonintervju. I detta skede går vi igenom kravprofilen mer ingångende för att säkerställa att kandidaten uppfyller kraven för tjänsten.

Djupintervju

Ett fåtal personer väljs ut för en djupare intervju. Här fokuserar vi på specifika kompetenser med anknytning till kravprofilen och den aktuella tjänsten. Vi analyserar även personernas motivation, attityd och beteende för att hitta de mest lämpliga kandidaterna.

Urval/tester

Vi tillämpar även olika former av rekryteringstester som komplement till djupintervjun. Inom ramen för testerna prövar vi kandidatens förmågor i förhållande till tjänstens krav och arbetsplatsens behov. Detta ger oss ett mer omfattande beslutsunderlag och tydliggör kandidatens lämplighet.  

Referenstagning

För att säkerställa kandidatens lämplighet hör vi alltid av oss till 2–3 referenser. Via referenstagningar verifierar vi kandidatens kompetens och attityd- och motivationsfrågor.

Presentationav slutkandidat

Vi presenterar sedan de kandidater som vi anser matcha era behov bäst. Ni får sedan möjlighet att utvärdera kandidaterna och avgöra vilka ni vill gå vidare med för intervju. Självklart hjälper vi till med jämförelser och rekommendationer.

Kundintervjuer

Ni genomför sedan egna intervjuer med de kandidater som ni anser bäst lämpade för tjänsten. Om ni vill finns vi givetvis där som hjälp och stöd under intervjuernas gång, tillsammans hjälps vi åt för att nå bästa resultat.

Anställning

När intervjuerna är avklarade och ni bestämt er för en lämplig kandidat är det dags för avtalsskrivning. Vid behov så stöttar vi er genom samtliga anställningsmoment tills allt är påskrivet och klart.

Uppföljning

Vi är inte nöjda förrän ni är nöjda, vi tror på ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder och är beredda att göra det där lilla extra för att lyckas. För oss är god kommunikation och nära kontakt väsentligt, därför följer vi upp inom 1–3 månader för att ta reda på hur rekryteringen fungerat. I tjänsten ingår dessutom en Nöjd-kund-garanti, så att ni kan känna er trygga.