Cleverex Bemanning

Enkel

Ronak Rahamian

Enkelhet är något som är viktigt genom alla mina samarbeten. Det ska vara enkelt att samarbeta med både kunder, konsulter och kandidater för att säkerställa att vi alla trivs. För mig är det viktigt att det genomsyrar alltifrån våra dialoger till våra lösningsförslag. Rekrytering är något jag arbetat med i över fyra år och jag är även en erfaren konsultchef. Idag är jag rekryterings- och leveransansvarig på Cleverex. De områden jag arbetar främst inom är ekonomi, kontorsnära tjänster samt IT.

Ödmjuk

Jakob Sauma

Ödmjukhet varar längst! Det vill jag ska genomsyra oss på Cleverex. En ödmjuk framtoning mot såväl medarbetare, kunder, kandidater och konsulter är melodin för långsiktiga samarbeten. Att rekrytera RÄTT person är en framgångsfaktor för en verksamhet, därför är kompetensförsörjning min passion! Jag jobbar som Key Account Manager på Cleverex och har över fyra års erfarenhet av att hjälpa organisationer med deras kompetensförsörjning.

Kundfokus

Fredrik Bergvik

Kundfokus är något som vi har för att skapa och bibehålla framgångsrika samarbeten. När man sätter kunden i fokus och jobbar utifrån deras behov och värden skapar vi goda förutsättningar för samtliga parter. Jag jobbar som Key Account Manager på Cleverex och är ansvarig för nyckelkunder i företaget. Mitt största fokus ligger på att skapa nya broar för spännande samarbeten samt bevara och utveckla befintliga.

Engagemang

Elias Sauma

Engagemang är en väldigt nyttig del av företagets välmående och en hälsosam arbetsmiljö. Ett stort engagemang bidrar till hög kvalitet och utveckling för både oss och våra kunder. Hängivna medarbetare är nyckeln till en framgångsrik verksamhet, därför är engagemang ett värdeord som jag implementerat på Cleverex! Sälj är något jag arbetat med i över tio år och fyra av de åren i bemanningsbranschen. Idag är jag Key Account Manager på Cleverex.

Respekt

Larsåke Wåhlen

Oavsett om det rör sig om yrkesmässiga eller privata relationer är respekt något som är ryggraden i allt. Jag tror enormt mycket på att man genom att visa stor respekt också har större möjligheter att bygga långsiktiga och genuina relationer. Jag har jobbat inom bemanningsbranschen sedan 2014 och jag älskar verkligen att se den nytta man kan göra för människor och företag. Idag jobba jag som Regionansvarig för Värmland.

Utvecklas

Fanny Lundin

För mig är det viktigt att vi ständigt rör oss framåt och lär oss av varandra. Vare sig du vill utveckla ditt företag eller utvecklas i din karriär så hoppas jag att du vill göra det med oss. Utvecklas gör man bäst tillsammans! Sedan fyra år tillbaka har jag jobbat som Konsultchef med fokus på roller inom teknik och IT. På Cleverex jobbar jag med både rekrytering och bemanning där vi skräddarsyr lösningar utifrån just dina behov.

Familjärt

Gabriel Barhanne

Familjen är något jag värderar högt och lever efter mottot ”familjen först”. Med familjen i ryggen kan man åstadkomma allt och därför strävar jag ständigt efter att behandla mina kollegor, kunder och kandidater som om de vore familj. Att hjälpa kunder nå sina verksamhetsmål och skapa kundnytta genom kompetensförsörjning är något jag och mina kollegor ständigt arbetar hårt för. Jag ansvarar idag för Örebrokontorets satsning i regionen och i det så ingår även ett kundansvar.